ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

от MaxCard
Направо към: навигация, търсене

Сублимационен Процес

Процес за отпечатване на изображения върху картите. При него оцветяващото вещество на лентата, преминава от твърдо в газообразно състояние под въздействие на високата температура на термичната глава на принтера. В резултат молекулите на пластмасата (PVC) се "отварят" и сублимационните мастила проникват в тях. След прекратяване на въздействието на високата температура, молекулите на пластмасата се "затварят", и така изображението остава върху картата.

Импринтер

Mеханично устройство посредством което от картата се снема отпечатка от ембосировката. Това се осъществява върху специализирани химизирани формуляри /слипове/ и в тях се нанася сумата на сделката, датата и подписа на клиента. Така обработеният формуляр играе роля, подобна на чек.

ЕМ4200

EM 4200 е CMOS интегрална схема предназначена за използване с електронни непрезаписваеми радио честотни транспондери. Схемата се захранва от външна бобина, поставена в електомагнитно поле. С включване и изключване на модулиращия сигнал чипът изпраща записания си от завода производител уникален номер. 128 битовия уникален код е лазерно записан в ROM на чипа. Характеристики и предимства: - ЕМ 4200 е напълно съвместим с ЕМ4100/4102 и ЕМ4005/4105 комуникационни протоколи. - 128 битов лазерно програмиран ROM - Манчестер кодиране(Кодиране по фази) - Вграден изправител и ограничител на напрежение - Температурен диапазон от -40°C to +85° - Ниска консумация на енергия и висока производителност

Векторна графика

Векторната графика е метод за представяне на компютърни изображения, при което те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива и покритие. Векторното описание е принципно различен метод за съхранение на графична информация в компютърните системи. Предимствата му пред растерните методи са: малък обем на изходният файл (не винаги е задължително, може в някои случаи да се окаже в пъти по-голям като обем сравнен с обема на растерното изображение, например в случаи, в които векторите за описанието са много на брой) високо качество на образа при различна степен на мащабиране възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации — ротация, транслация, преобразуване и др.

Растерна графика

В областта на компютърната графика, растерна графика или растерно изображение е структура от данни, която в общия случай представлява правоъгълна матрица от пиксели, т.е. всеки пиксел в изображението има числова стойност, която съдържа информация за цвета в него. Размерите на матрицата определят т.нар. разделителна способност на изображението. Тя се представя чрез означението dpi (dots per inch - брой точки на един инч разстояние).Всеки пиксел може да съдържа само един цвят. Колкото по-големи пиксели се използват при представяне на изображението, толкова неговото качество е по-лошо (губят се контурите, изображението изглежда назъбено). Решение на проблема е използване на по-фина растерна решетка, но това предполага по-голям размер на файла.