ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

от MaxCard
Направо към: навигация, търсене

Персонализация на картата се прави, когато се налага тя да носи някаква уникална информация, отнасяща се до собственика, продукта или услугата, която тя предлага. Персонализацията прави всяка една карта уникална и я обвързва с преносителя, например баджове, карти за лоялни клиенти, бизнес картички, или със системата зa която е предназначена - промоционални карти,карти за отстъпки и много други.


Цифров офсетов печат

HP Indigo

Цифровият офсетов печат се използва за изработка на малки тиражи от карти - до 3000 броя. В този случай картите се персонализират едновременно с отпечатването на статичното изображение. Могат да бъдат персонализирани както с номера, баркодове, имена - така и с цветни снимки. Използва се при изработката на баджове, ID карти, карти за отстъпки или за лоялни клиенти. Голямо предимство на такава персонализация е че дава възможност за по-добра защита на данните от надраскване и изтриване, тъй като всичко остава под защитния слой ламинат. Това гарантира по-голяма трайност на персонализираните данни.

Термичен печат

T 10

Технология за печат на карти, при която изображението се отлага върху картата, като се отнема от специална лента. Ако изображението е пълноцветно, тогава се използват ленти с четирите основни за печата цветове - cyan (C), magenta (M), yellow (Y) и black (K) - CMYK. Термичният печат се извършва със сублимационни принтери.


Електронна персонализация

Карта с магнитна лента

Запис на магнитна лента Магнитната лента на картите, обикновено е разположена на едно и също място, независимо от вида на картата. Нейното местоположение е фиксирано на 4мм. от горният край на картата. Широчината на лентата не е строго определена, но в практиката се е наложила широчина от 12,5мм. до 13мм. Магнитната лента е организирана на три самостоятелни писти за запис /четене/. Всяка от тях има различен капацитет и възможности.

Първа писта е с максимална дължина на записа от 76 символа, които могат да са букви и цифри(7 бита).
Втора писта писта е с максимална дължина на записа от 37 символа, които са само цифри(5 бита).
Трета писта е с най-голяма дължина на записа - 104 символа, които също са само цифри(5 бита).

Повече за записа на магнитна лента.

Ембосиране

Процесът на релефно деформиране на пластмасовите карти с букви и цифри - задължително при кредитните и дебитни карти. Осъществява се чрез специализирани машини /ембосери/ на строго определени места. Ембосирането се прави с буквено цифрови символи на кирилица или латиница. Харакерно е, че при ембос-печата може да има само малки букви, докато цифрите са малки и големи. Обикновено така полученият надпис се оцветява със сребърен, златен или друг цвят чрез типер.

С ембосиране може да се записва информация от база данни, имена, дати, поредни или случайни номера. Възможните за ембосиране символи може да се видят в галерията тук. Има големи цифри(OCR 7B)5mm, кирилица, латиница и малки цифри(Standard Gothic)3mm

Баркод

Карта с баркод

Баркода е система за кодиране на стокови единици или обекти в промишлеността, търговията, медицината и много други области, която предоставя информация за производителя и артикула или други данни. Баркодът служи за идентификация на даден обект и спомага за проследяване на стокооборота и търсенето на стоките.Баркод е също и машинно разбираемата маркировка върху опаковката. Най-често срещани са баркодовете, състоящи се от цифри и различни по широчина вертикални успоредни линии, които визуално наподобяват решетка. Баркодовете се разчитат от оптични сканиращи устройства, наречени баркод четци, снабдени със съответния софтуер.


Баркод четец

Баркод скенер

Баркод четец — е периферно устройство, което чете баркода, нанесен на опаковката на стоката и предава тази информация в компютъра, касовия апарат, или POS-терминала. Баркод четците се използват в търговията и услугите вза бърза идентификация на стоката при нейната продажба, складиране и т. н. Баркодът носи в себе си специфичната информация за стоката и се нанася върху опаковката му още при производството или пък се отпечатва с помощта на специализиран принтер.


European Article Number (EAN-13)

EAN13

EAN-13 се състои от 13 цифри и има следната структура:EAN-13 може условно да се раздели на пет зони. - Три цифри префикс на националната организация GS1, от регистърът, в който се регистрира продукцията. По този начин те обозначават не страната производител, а страната на регистриране, които често не са едни и същи. Кодовете от 200 до 299 са резервирани за вътрешно ползване на различни организации и не изискват регистрация. Всяко едно предприятие, във всяка точка на света може да ги използва, по свое усмотрение но само и единствено за вътрешни цели. Използването им извън предприятията е забранено. - Следващите 4 или 6 цифри са запазени за регистрационния номер на производителя Втората логическа група цифри- това е кодът на производителя, предприятието или прекупвача. Ако количеството на цифрите в това поле е по-голямо то ще могат да се регистрират по-голямо количество предприятия, но така се намалява броят на артикулите, които могат да се регистрират от всяко предприятие. - 3 или 5 цифри: код на артикула Следващите 3 или 5 цифри служат за обозначаване на самият артикул. Предприятието е свободно да номерира своите продукти в удобен за него ред. - 1 цифра: контролна Последната оставаща цифра служи за правилност при четене от скенера. За изобразяването на цифри в баркода EAN се използва надеждна система, имаща високо ниво на сигурност. Първата цифра от баркода има специално предназначение. Останалите 12 цифри се делят на две групи, по шест във всяка (лява и дясна). Групите от цифри са преградени от така наречените защитни или ограждащи щрих шаблони.Тези шаблони съдържат щрихи с еднаква ширина, които служат за синхронизация на скенера. Лявата и дясната група цифри са заградени от 3 щрихи- два тъмни и един светъл между тях. Средната група от защитни щрихи се състои от пет щриха- три светли и два тъмни. За едни и същи цифри в лявата (L) и дясната (R) страна се използват различни кодове. Всяка цифра независимо дали е от лявата или дясната страна се кодира с помощта на четири щриха два светли и два тъмни. Всеки щрих може да има относителна ширина от една, две, три или четири единици. Общата ширина на щриха за една цифра винаги съставят седем единици. Общата ширина на целия баркод винаги е равна на 95 единици. Във всеки код има 29 светли и 30 тъмни щриха.EAN8

EAN8

EAN-8 има по-малки размери от EAN-13, респективно се използва за маркиране на по-малки опаковки. Състои се от 8 цифри. Първите три отново са за страната производител, следват 4 цифри за номера на артикула и накрая е разположена контролната цифра. Неговите номинални размери са 26,73х21,31 mm при височина на щрихите 18,23 mm и предпочитано разположение в задния долен ъгъл.


Universal Product Code (U.P.C.)

UPC

UPC се състои от дванадесет разряда, разделени в три групи. Този баркод стандарт не предвижда разряди за държава Първата група от 6 до 9 разряда и се нарича UPC фирмен префикс Втората група от 5 до 2 разряда отговаря на номер на артикула Последният (12-ти) разряд е контролна цифра (U.P.C.) се използва успешно в супермаркетите в Америка и Канада от 1973 г.
Code 39

Code39

Code 39 е първата разработена буквено-цифрова симвология. Това е най-често използваната баркод симвология, защото позволява да бъдат кодирани цифри, букви и пунктуации. Това е дискретна симвология с променлива дължина. Всеки символ при Code 39 се състои от 5 чертички и 4 празни полета. Кодировката на всеки символ се състои от 3 широки и 6 тесни елемента. Всички малки букви автоматично се трансформират в големи, защото Code 39 не поддържа кодирането на малки букви. Символът * е запазен за използване като символ за начало и край на баркода. Баркодовете, които съдържат невалидни символи, се заместват със зачеркнат квадрат с цел визуална индикация на грешката. Структурата на Code39 mod 43 е същата като на Code39, с добавен контролен символ за проверка на данните. Контролният символ е сума по модул 43 на стойностите на всички символи. Списъкът от символи, които могат да бъдат кодирани с Code39 включва главни букви от A до Z, числата от 0 до 9, празният символ, символите . $ / + %
Code 128

Code128

Code 128 е въведен, като буквено-цифрова технология с висока плътност. От 1990 г. насам неговото използване е разширено в голям брой приложения. Има възможност да се адаптира автоматично, когато се кодира само цифрова информация или когато се кодира буквено-цифрова информация. Поради това, че е много компактен, този код в цифровата си версия може да се използва винаги, а буквено-цифровата версия е дори по-компактна от Code 39. Тази симвология е непрекъсната с променлива дължина и все по-често се използва вместо Code 39, поради по-голямата плътност и по-големият избор от символи. Кодовата таблица на Code 128 включва цифрите от 0 до 9, буквите от A до Z (големи и малки), и всички стандартни ASCII символи и контролни кодове. Кодовете са разделени на три вида - A, B, и C. За тази цел има три различни начални кода, за индикиране на видовете. В допълнение всеки вид включва контролни символи за превключване от един към друг вид по средата на баркода. Вид А включва стандартните ASCII символи, цифри, големи букви и контролни кодове. Вид В включва стандартните ASCII символи, цифри, големи и малки букви. Вид С компресира две цифри във всяка позиция, постигайки превъзходна наситеност.
INTERLEAVED 2 of 5

Interleaved2 of 5

Interleaved 2 of 5 е въведен, като буквено-цифрова технология с висока плътност базирана върху Standard 2 of 5. Използва се основно при дистрибуцията и складовата индустрия. Interleaved 2 of 5 кодира всеки четен брой цифри в ширините (или тесни или широки) на баровете и празните пространства на баркода.Това позволява постигане на малко по-висока плътност.


CODABAR

Codabar

Codabar може да кодира цифрите от 0 до 9, шест символа (-: $ / +.), както и старт / стоп A, B, C, D, E, *, N, или Т. Старт / стоп знаците трябва да бъдат използвани в съвпадащи двойки и не може да се появяват на друго място в баркода. Codabar се използва в библиотеки, кръвни банки, куриерски, както и разнообразие от други приложения за обработка на информация. Няма дефинирана контролна сума, като част от стандарта Codabar, но някои индустрии (библиотеки, например) са приели свои собствени стандарти за контролна сума. Доколкото Codabar се самоконтролира няма установена контролна цифра. Ако специфично приложение желае да приложи контролна цифра за допълнителна сигурност - може да се определи такава.

QR КОД

QR код (съкращение от Quick Response/Бърз отговор) е специфичен двумерен баркод, разпознаваем от специални QR четци за камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. Информацията в него може да бъде текстова, URL или друга. Измислен е от подразделението на Toyota, Denso-Wave през 1994 и с навлизането на смартфоните придобива все по-голяма популярност. QR кодовете представляват матрични баркодове, които имат свойството да съхраняват информация, която да се визуализира при сканиране на кода. За да работи един QR код, той трябва да отговаря на конкретни структурни изисквания, но те позволяват и да се модифицира лесно (например да се сменят цветовете стига да има контраст между двата цвята, оформящи QR кода, да се сложи лого и пр. Приложенията на QR кодовете са безкрайни. Потребителите могат да сканират кода, за да научат повече за даден продукт, да отворят даден уеб сайт или да запишат информация, скрита зад кода.


 Повече за QR кодовете : QR КОД